مطب:

نشانی :شیراز - ضلع جنوب شرقی پل ستار خان - بلوار مطهری -ساختمان 100گل طبقه 3

تلفن: (+98)71-32317178

تلفن: (+98)71-32317416

تلفن: (+98)71-36493236


 

درمانگاه بیمارستان دنا:

 

یکشنبه -سه شنبه 10صبح به جز روزهای تعطیل


بیمارستان دنا:

http://www.denahospital.com

 

نشانی: شیراز - بلوار مطهری - چهار راه ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

تلفن: (+98)71-36490411-9

فاکس: (+98)71-36490433

صندوق پستی: 71955-967

 

E.A.F.P.S

 

 

Iranian Sociaty Of Otolaryngology,Head And Neck Surgery

Iranian Rhinologic Society

 

 

مطب دکتر البرزی : شیراز - بولوار مطهری - زیر پل ستارخان - ساختمان صدگل

Dr. Alborzi Clinic Address: (100)Sadgol Building-Sattarkhan Crossroads- Motahhari  Blvd. -Shiraz -Iran

Tel:(+98)71-32317178   Tel:(+98)71-32317416  Tel:(+98)71-36493236

 

2015 تماس با ما. Banakar.S Software
Powered by Joomla 1.7 Templates